Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 17/03/2019 .Lượt xem: 656 lượt.
Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo
Tải về: 1683-2018-qd-ubnd.signed.pdf