Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Minh I tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Tác giả: Văn Nhờ .Ngày đăng: 15/03/2019 .Lượt xem: 263 lượt.
Trong 2 ngày 14, 15/3/2019, HTX Nông nghiệp Điện Minh I đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm lỳ 2019 - 2024. Tham dự có ông Hồ Dạy – Phó Giám đốc Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam; ông Phạm Hữu Kinh – Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn; các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; nguyên Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Trưởng ban Kiểm soát HTX qua các nhiệm kỳ, lãnh đạo Chi ủy, Chi bộ, Ban Nhân dân thôn và 100 thành viên đại diện.

Trong nhiệm kỳ qua, HTX Điện Minh I tiếp tục duy trì và hoạt động có hiệu quả các khâu điều hành sản xuất, bảo vệ thực vật, thủy nông, sức kéo, kinh doanh lúa giống, cho thuê mặt bằng. Đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động và bà con thành viên trong HTX không ngừng được cải thiện. Đối với mảng nông nghiệp, HTX thực sự là bà đỡ của hộ xã viên. Trong nhiệm kỳ qua, HTX đã tranh thủ nhiều nguồn hổ trợ đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến kênh. Hỗ trợ công tác an sinh xã hội, phúc lợi và các hoạt động của hội đoàn thể. Việc thu hồi công nợ cũng đã tập trung để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của HTX. Hằng năm thành lập đoàn kiểm kê về vật tư, quỹ tiền mặt thực tế và đối chiếu sổ sách đầy đủ.

Kết quả sản xuất kinh doanh của HTX Điện Minh I nhiệm kỳ qua thực lãi còn lại sau thuế là 304,555 triệu đồng, HTX đã trích giải quyết tiền cổ phần thành viên đóng góp và lập quỹ HTX.

Đại hội đã bầu ra Ban quản trị mới gồm có 3 người, Kiểm soát Hợp tác xã 2 người. Ông Tiêu Thanh Hạt được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, ông Lương Bách được bầu Kiểm soát trưởng HTX.