Phường Điện Ngọc và phường Điện Dương tổ chức họp triển khai cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
Tác giả: Bá Biện - Văn Tuấn .Ngày đăng: 15/03/2019 .Lượt xem: 185 lượt.
Ngày 15/3/2019, UBND phường Điện Ngọc đã tổ chức cuộc họp để triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có lãnh đạo Chi cục Thống kê thị xã Điện Bàn, lãnh đạo, các ban ngành, hội đoàn thể phường, lãnh đạo khối phố và các điều tra viên.

Tại cuộc họp, UBND phường đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Điện Ngọc năm 2019. Bà Nguyễn Thị Sáu - Phó Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban, ông Huỳnh Văn Hồ - Công chức Văn phòng – Thống kê làm Phó ban. Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm về sự thành công của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn phường và địa bàn mình phụ trách. Tổ giúp việc chịu sự phân công và điều hành của BCĐ, chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ được phân công trước BCĐ.


   Phường Điện Ngọc có 38 địa bàn điều tra thuộc 13 KDC và 2 địa bàn chùa Long Phước và trường Đại học Nội vụ. Các điều tra viên đã được tập huấn tại thị xã về nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình điều tra. Đặc biệt tại cuộc họp UBND phường, BCĐ thị xã, phường đề nghị các điều tra viên phỏng vấn, ghi chép dữ liệu phải đến trực tiếp hộ dân thật chính xác, đúng tiến độ, sử dụng thành thạo phần mềm, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Có những vướn mắc, trở ngại phải kịp thời báo cáo Tổ trưởng để xử lý. Đài Truyền thanh phường, khối phố, Ban Văn hóa - Thông tim đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trực quang để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nằm bắt về chủ trương là nhiệm vụ quan trọng của quốc gia và quyền lợi của người dân cần có trách nhiệm hợp tác trong quá trình điều tra. Theo kế hoạch từ ngày 16 đến ngày 20/3/2019, các điều tra viên sẽ tiến hành tổng rà soát địa bàn và tiến hành thực hiện các bước tiếp theo về Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019.

Trước đó, vào chiều ngày 14/3/2019, UBND phường Điện Dương cũng đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có đại diện Chi cục thống kê thị xã Điện Bàn, cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương, các ngành đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Trưởng khối phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận và 20 điều tra viên phụ trách 32 địa bàn thuộc 10 khối phố trên địa bàn phường Điện Dương.


     Tại cuộc họp ông Nguyễn Văn Tuấn - PCT UBND phường kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 phường Điện Dương đã triển khai Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Tỉnh, của thị xã, đồng thời thông qua Quyết định của UBND phường Điện Dương về tuyển chọn điều tra viên thực hiện công tác Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn phường Điện Dương.

Đến nay các điều tra viên của phường Điện Dương đã tập huấn xong. Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến ngày 20/3/2019, Ban chỉ đạo và 20 điều tra viên phụ trách 32 địa bàn (trong đó có 2 địa bàn đặc thù) thuộc 10 khối phố phải tiến hành rà soát, cập nhật bảng kê trước Tổng điều tra để BCĐ thị xã hoàn thiện cơ sở dữ liệu bảng kê trên thông tin điện tử để BCĐ phường in và phát danh sách bảng kê để thực hiện điều tra thực địa. Đồng thừi tăng cường công tác tuyên truyền đến 0 giờ ngày 1/4/2019 Điều tra thu thập thông tin tại hộ, điều tra nhân khẩu đặc thù và kết thúc cuộc Tổng điều tra cấp xã, phường vào ngày 25/4/2019.