Quyết định số 9365/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý kết luận thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng, thực thi công vụ đối với UBND, Chủ tịch UBND phường Điện Dương về việc sử dụng đất của một số hộ dân tại khối pố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 14/03/2019 .Lượt xem: 979 lượt.
Quyết định số 9365/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v xử lý kết luận thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng, thực thi công vụ đối với UBND, Chủ tịch UBND phường Điện Dương về việc sử dụng đất của một số hộ dân tại khối phố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương
Tải về: 9365-2018-qd-ubnd.pdf