Hội Nông dân thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2019.
Tác giả: Hồng Hoa .Ngày đăng: 08/03/2019 .Lượt xem: 854 lượt.
Vừa qua, vào ngày 06/3/2019, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV,TTV) năm 2019, đ/c Đặng Hữu Tú – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã tham dự và chủ trì Hội nghị; đ/c Nguyễn Văn Thừa - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã cùng 24 thành viên của đội ngũ BCV, TTV của Hội Nông dân thị xã tham dự Hội nghị.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Thị xã tổ chức hoạt động theo Quy chế hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội cấp Thị xã, giai đoạn 2018 – 2023 và Kế hoạch số 05 – KH/HNDTX ngày 05/7/2018, về việc tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Thị xã giai đoạn 2018 – 2023.


   Trong năm 2018, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên gắn với các hoạt động công tác tuyên truyền của 20 cơ sở Hội; Các cấp Hội tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, Hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, tuyên truyền ý nghĩa 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Thương binh liệt sĩ 27/7, ý nghĩa cách mạng tháng tám và Quốc Khánh 02/9, các ngày lễ, truyền thống, thành lập của HND Việt Nam 21/4, 14/10; phối hợp với Đài truyền thanh – truyền hình thị xã phát thanh chương trình “Nông dân – nông thôn” tuyên truyền các chủ trương, hoạt động của HND thị xã trên hệ thống truyền thanh từ thị xã đến cơ sở. Xây dựng 455 bản tin truyền thanh; Phát hành hơn 1020 bản tin sinh hoạt nội bộ để Chi, tổ hội làm tài liệu sinh hoạt và viết gởi về tỉnh; đội ngũ BCV, TTV cũng đã phối hợp với Webiste Điện Bàn đăng: hơn 50 tin, bài cấp Thị xã; cấp TW: 05 tin bài, cấp tỉnh: gần 10 tin bài. Phối hợp với chuyên mục Truyền hình Nông dân tỉnh xây dựng 02 phóng sự chuyên đề; Phối hợp với Báo Quảng Nam in ấn 250 tờ báo phục vụ Đại hội cấp Thị xã, 35 tin/bài phản ánh hoạt động địa phương….

Tại Hội nghị, đ/c Đặng Hữu Tú – PCT. Hội Nông dân thị xã đề nghị các đ/c tham gia BCV, TTV và các cơ sở Hội trong năm 2019 cần quan tâm thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Hội viên Nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc qua các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của HND Việt Nam và khẳng định những thành tựu của Đảng, của nhân dân và cán bộ, Hội viên Nông dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới đất nước hiện nay; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội HND các cấp đến các cấp Hội và toàn thể Cán bộ, Hội viên Nông dân.; Tăng cường công tác giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước và cách mạng, tình làng, nghĩa xóm, nếp sống văn hóa, văn minh, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của Nông dân thông qua việc biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; và các phong trào Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, khai thác, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời tích cực nắm bắt, phản ánh tâm tư tình cảm và dư luận của cán bộ, Hội viên Nông dân.