Lớp bồi dưỡng về giá trị cốt lõi trong trường học.
Tác giả: Mỹ Liên .Ngày đăng: 08/03/2019 .Lượt xem: 308 lượt.
Sáng ngày 05/03/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã tổ chức buổi tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý xây dựng giá trị cốt lõi trong trường học diễn ra tại Hội trường Đại học Nội vụ (Quảng Nam). Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 400 cán bộ quản lý của 18 huyện, thị đóng trên địa bàn tỉnh.

Lớp học nhằm hỗ trợ các nhà lãnh đạo trường học hiệu quả phải xây dựng và ban hành một sứ mệnh, chia sẻ tầm nhìn và giá trị cốt lõi gắn với giáo dục chất lượng cao cũng như đạt được sự thành công trong quá trình học tập và sự phát triển của mỗi học sinh.


   Qua lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý sẽ phối hợp với các thành viên khác của nhà trường, cộng đồng và sử dụng các dữ liệu có liên quan, phát triển và thúc đẩy một tầm nhìn cho trường học dựa trên cơ sở sự thành công trong học tập và phát triển của mỗi học sinh và trên thực tiễn tổ chức và giảng dạy của trường. Kết nối và phát triển các giá trị cốt lõi xác định văn hóa của trường và tập trung vào giáo dục lấy học sinh làm trung tâm; kỳ vọng cao và hỗ trợ học sinh; công bằng, toàn diện; có tính mở, sự chăm sóc chu đáo, sự tin tưởng; và liên tục cải tiến. Xây dựng chiến lược phát triển, thực hiện và đánh giá các hoạt động để đạt được tầm nhìn trường học. Xem xét và điều chỉnh sứ mệnh và tầm nhìn của nhà trường để có sự thay đổi phù hợp với các kỳ vọng và cơ hội cho trường học, với nhu cầu và hoàn cảnh của học sinh. Xây dựng sự hiểu biết chung về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi trong nhà trường và cộng đồng và cam kết thực hiện. Xây dựng các mô hình và theo đuổi sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi cùa nhà trường trong tất cả các khía cạnh.

Thông qua lớp tập huấn, hy vọng sẽ đem đến những kết quả tốt đẹp và sự chuyển mới trong giáo dục của tỉnh Quảng Nam.