Thông báo số 98/TB-UBND ngày 22/02/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 25/02/2019 .Lượt xem: 2992 lượt.
Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã tại Trụ sở làm việc của Phòng Tài nguyên&Môi trường: Số 106 - Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện và trên Cổng thông tin điện tử của UBND thị xã Điện Bàn tại địa chỉ: http://dienban.quangnam.gov.vn. Hồ sơ công bố công khai gồm:
Hồ sơ công bố công khai: ho so khsdd dien ban 2019.zip