Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; pháo và đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực trên địa bàn thị xã trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 30/01/2019 .Lượt xem: 675 lượt.
Trong thời gian qua được sự quan tâm, chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý của các ban, ngành, đoàn thể và UBND xã, phường nên tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực trên địa bàn thị xã ít xảy ra; tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn diễn biến nhiều phức tạp, một số địa phương đã xảy ra tình trạng sử dụng, đốt pháo trái phép như địa bàn phường Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc, Vĩnh Điện, Điện Ngọc, xã Điện Minh. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều trang cá nhân đăng tin, hình ảnh rao bán các loại pháo nổ. Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã, đảm bảo bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định số 464/BNV ngày 27/12/1993 của Bộ Nội vụ (nay Bộ Công an) ban hành danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”.

2. Phòng Văn hóa- Thông tin; Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh, truyền hình thị xã có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho các ngành, các cấp và tổ chức, cá nhân biết về nội dung các văn bản quy định của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý, sử dụng pháo để nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành.

3. Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo Công an và ban chỉ huy Quân sự, các ban ngành liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ về vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và sử dụng pháo nhất là các hộ, tiểu thương có dấu hiệu mua bán pháo, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

4. Công an và Ban chỉ huy Quân sự  thị xã chủ công có kế hoạch triển khai cụ thể và phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời báo cáo, tình hình kết quả về UBND thị xã (qua Công an thị xã Điện Bàn) để theo dõi, chỉ đạo./.

Tải về: 03-2019-CT-UBND.signed.pdf