Hội nghị tổng kết Chi bộ Thanh niên – Cựu chiến binh thị xã.
Tác giả: Thanh Tâm .Ngày đăng: 29/01/2019 .Lượt xem: 516 lượt.
Chiều ngày 28/01, tại Hội trường cơ quan Thị đoàn, Chi bộ Thanh niên - Cựu chiến binh thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai Nghị quyết năm 2019.

Hội nghị đã đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong việc triển khai các nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên 2 cơ quan Thường trực Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh thị xã. Năm 2018, Hai cơ quan đã thực hiện tốt công tác phối hợp, đặc biệt là phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; Thường xuyên tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên và Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp. Chi bộ Thanh niên - Cựu chiến binh đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của 2 đoàn thể, kết quả năm 2018, Hội Cựu chiến binh thị xã và Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã là đơn vị dẫn đầu thi đua cụm đồng bằng của tỉnh, Chi bộ được Thị ủy khen thưởng là đơn vị xuất sắc.


   Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Khen thưởng 2 đảng viên có thành tích tốt trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.