Công văn số 123/UBND ngày 22/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời đơn phản ánh của ông Nguyễn Hãnh, trú tại 49/11 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An và 06 hộ dân
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 29/01/2019 .Lượt xem: 1370 lượt.
Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn ghi ngày 10/10/2018 của ông Nguyễn Hãnh, trú tại số 49/11 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An và 06 hộ dân có đơn phản ánh (Đơn được HĐND tỉnh chuyển đến theo Thông báo số 73/TB-UBND ngày 12/10/2018 về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung đơn của ông Nguyễn Hãnh, trú tại 49/11 Nguyễn Tất Thành, TP Hội An). Mặc dù đơn ghi tiêu đề khiếu nại nhưng có nội dung phản ánh, cụ thể như sau: Phản ánh việc hỗ trợ 15% giá đất ở đối với các hộ trên tuyến ĐT607 so với tuyến ĐT609 và đường trục chính qua Trung tâm thị xã (80% đến 100%) là chưa công bằng.Sau khi xem xét nội dung phản ánh trên; theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 10/12/2018, UBND thị xã có ý kiến như sau:
Tải về: 123-2019-UBND.signed.pdf