Điện Hồng tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Tác giả: Anh Vũ .Ngày đăng: 24/01/2019 .Lượt xem: 560 lượt.
Sáng ngày 23/01/2019, tại Trung tâm VH-TT xã, Đảng bộ xã Điện Hồng đã tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trên toàn xã. Tham dự Hội nghị có đ/c Phan Minh Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đ/c Trần Thế Kế – Phó ban Tuyên giáo Thị ủy; đ/c Trương Ngọc Năm – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã và gần 300 đ/c là cán bộ, đảng viên của 20 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên xã được báo cáo viên truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cụ thể: Nghị quyết số 36-NQ/TW về "chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy biên Ban bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương"; Kết luận về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.


   Trong dịp này, Đảng bộ xã Điện Hồng cũng đã tổ chức trao Huy hiệu 70 năm, 55 năm, 50 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ xã.