HTX Điện Ngọc I tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất – kinh doanh năm 2018.
Tác giả: Huỳnh Bá Biện .Ngày đăng: 22/01/2019 .Lượt xem: 742 lượt.
Sáng ngày 18/1/2019, HTX Nông nghiệp Điện Ngọc I đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình SX – KD năm 2018 và định hướng một số chương trình, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có các đ/c lãnh đạo phường Điện Ngọc, nguyên Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Trưởng ban Kiểm sát HTX các nhiệm kỳ qua, lãnh đạo khối phố và các Tổ đoàn kết trên địa bàn.

 

   Năm 2018, HTX Điện Ngọc I tiếp tục duy trì và hoạt động có hiệu quả các khâu điều hành sản xuất, bảo vệ thực vật, thủy nông, sức kéo, kinh doanh xăng dầu và điện năng. Đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động và bà con thành viên trong HTX không ngừng được cải thiện. Đối với mảng nông nghiệp HTX thực sự là bà đỡ của hộ xã viên. Trong năm, HTX đã đầu tư nâng cấp mạng lưới điện thắp sáng và hạ thế 1 trạm biến áp 400KVA với tổng kinh phí 835 triệu đồng. Hỗ trợ công tác an sinh xã hội, phúc lợi và các hoạt động của hội đoàn thể 100 triệu đồng. Việc thu hồi công nợ cũng đã tập trung để đảm bảo nguồn vốn phục vụ SX – KD của HTX. Cuối năm thành lập đoàn kiểm kê về vật tư, xăng dầu, quỹ tiền mặt thực tế và đối chiếu sổ sách đầy đủ.

          Kết quả SX – KD của HTX Điện Ngọc I năm 2018 thực lãi trên 800 triệu đồng HTX trích giải quyết tiền cổ phần thành viên đóng góp và thưởng hộ hoàn thành dịch vụ với HTX là 144 triệu đồng. Hỗ trợ 4 khối phố mỗi khối phố 2 triệu đồng hoạt động trong dịp tết kỷ hợi. Và cuối năm được UBND Tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen Doanh Nghiệp tiêu biểu lần thứ 4.

          Hội nghị cũng đã thảo luận nhiệm vụ năm 2019, đặc biệc trọng tâm trước mắt chăm bón, phòng trừ sâu bệnh vụ đông xuân, đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng và thành viên HTX.