UBND thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lí an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã năm 2018.
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 18/01/2019 .Lượt xem: 470 lượt.
Chiều ngày 17/1, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lí an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã và ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Trưởng Phòng Y tế chủ trì Hội nghị.

   

   Trong năm 2018, công tác quản lí về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động quản lí được thực hiện theo phân công phân cấp rõ ràng theo quy định; các cơ quan ban ngành, địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh góp phần làm chuyển biến nhận thức đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và người tiêu dùng trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật an toàn thực phẩm. Trong năm, tổng số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được các đoàn kiểm tra liên ngành các cấp kiểm tra là 1.731 cơ sở, số cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm là 1.450 cơ sở, số cơ sở không đạt là 281 cơ sở, sau kiểm tra, nhắc nhở 267 cơ sở và phạt tiền 10 cơ sở với số tiền 14 triệu đồng…

          Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2019, trong đó tập trung: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm; kiện toàn BCĐ ATTP các cấp; triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội sau Tết năm  2019; nâng cao chất lượng tuyên truyền kiến thức khoa học, pháp luật về ATTP cho người dân; duy trì các biện pháp để kiểm soát ngộ độc thực phẩm đặc biệt là ngộ độc tại các hộ gia đình, ngộ độc tập thể và ngộ độc thực phẩm có độc tố tự nhiên…