Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018.
Tác giả: Thanh Tâm .Ngày đăng: 17/01/2019 .Lượt xem: 666 lượt.
Năm 2018, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã Điện Bàn đã thực sự đi vào đời sống nhân dân, trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, góp phần vào thành tựu kinh tế - xã hội của toàn thị xã. Chiều ngày 16/01, tại Hội trường Thị ủy, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Bá Vương – Chánh Văn phòng Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào. Đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, trong năm 2018, đã triển khai tổ chức lễ ra mắt và hỗ trợ cho 03 CLB tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Xây dựng các Câu lạc bộ:  Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng  nuôi dạy con cho 343 ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi tham gia; Thị xã tổ chức 9 đợt tư vấn SKSS phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, giáo dục về an toàn giao thông và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho 2.125 em học sinh, hiện nay, toàn thị xã có 50.713/54480 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, tỉ lệ 93,08%. Trong “Phong trào xây dựng tộc họ văn hóa” năm 2018 thị xã đã tổ chức tọa đàm “Xây dựng Tộc họ văn hóa góp phần xây dựng Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ở Thị xã Điện Bàn” nhằm đánh giá thực trạng, kết quả công tác xây dựng Tộc văn hóa trên địa bàn thị xã thời gian qua và trao đổi, thảo luận, bàn bạc những giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đẩy mạnh và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động mô hình Tộc văn hóa, đến nay, trên địa bàn thị xã có 304 tộc được UBND cấp xã xét công nhận tộc văn hóa. Phong trào “Xây dựng thôn - khối phố văn hóa” đã thu hút được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự tham gia hưởng ứng đông đảo của nhân dân; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xoá đói giảm nghèo; nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi, công trình văn hóa, giao thông nông thôn; tạo sự chuyển biến tiến bộ thực hiện nếp sống văn minh, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Chất lượng một số tiêu chí xây dựng diện mạo văn hóa đã nâng cao rõ nét như: tăng tỉ lệ hộ gia đình tham gia đề án thu gom rác thải có đóng phí so với năm 2017 (toàn thị xã trên 90% hộ tham gia có đóng phí), giảm số hộ gia đình, số vụ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giảm các điểm đổ rác thải trái phép, giảm số địa phương có thanh niên chống khám cao, tăng các tuyến đường có trồng cây xanh, tăng các hoạt động tình nguyện nhân dân bảo vệ môi trường định kỳ hằng tháng...Kết quả năm 2018, thị xã có 170/182 thôn - khối phố đạt chuẩn văn hoá, tỷ lệ 93,4% (tăng 0,6% so với năm 2017). Phong trào Xây dựng xã Văn hóa NTM” đã có 11/13 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tỷ lệ 84,6%. Phong trào „Xây dựng Phường văn minh đô thị, tuyến phố văn minh đô thị” năm 2018, có 5/7 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ 71,4%, 11 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Phong trào „Xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa“ có 169/172  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, tỷ lệ 98,2%. Việc thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục có những chuyển biến theo chiều sâu. Hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường đã tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả trong hoạt động tại cơ sở. Trung tâm VHTT 13 xã đã duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng các câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã phân tích những tồn tại cần tháo gỡ như: Các yếu tố tác động từ cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến các giá trị đạo đức lối sống, văn hóa gia đình và gia đình văn hóa, thôn văn hóa; sự chênh lệch về đời sống vật chất và tinh thần giữa nông thôn và thành thị; Nhiều địa phương còn lúng túng trong việc tìm kiếm phương thức hoạt động hiệu quả cho các Trung tâm văn hóa thể thao xã, phường, nhà văn hóa thôn, khối phố…


   Trong năm 2019,  phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thị xã sẽ tập trung phát động và thực hiện “Năm nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tiếp tục chỉ đạo phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH đi vào thực chất, hiệu quả. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc. Gắn kết và phát huy vai trò phong trào TDĐKXDĐSVH với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trọng tâm là phát triển văn hoá nông thôn, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá việc xây dựng các thiết chế văn hoá và hoạt động văn hoá, thể thao ở cơ sở, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hoá của nhân dân.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt; môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, củng cố nền tảng đạo đức xã hội; lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội năm 2019.