Đoàn thẩm định Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thị xã làm việc tại xã Điện Quang.
Tác giả: Văn Dũng .Ngày đăng: 10/01/2019 .Lượt xem: 2599 lượt.
Ngày 10/01/2019, Đoàn thẩm định Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thị xã Điện Bàn đã về thẩm định kết quả xây dựng 4 khu dân cư: Phú Tây, Phú Đông, Na Kham và Bến Đền Đông của xã Điện Quang, có ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế - Trưởng đoàn thẩm định.

   Với sự nỗ lực phấn đấu từ Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận, các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn cùng sự đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng của nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay 4 thôn đã đạt những thành quả nhất định.

          

   Đoàn đã kiểm tra tất cả các hồ sơ minh chứng và qua kiểm tra thực tế để thẩm định các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu như: tiêu chí hệ thống chính trị và an ninh trật tự; tiêu chí thu nhập; tiêu chí hộ nghèo; tiêu chí giao thông; điện; vườn và nhà ở hộ gia đình; văn hóa, giáo dục, y tế; môi trường; sản xuất, kinh doanh: người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng.


   Đoàn thẩm định đã thảo luận, đi đến thống nhất cao 4 Khu dân cư: Phú Tây, Phú Đông, Na Kham và Bến Đền Đông, xã Điện Quang đã thực hiện đúng theo quy định các tiêu chí, đạt yêu cầu. Đoàn thẩm định sẽ trình UBND thị xã xem xét quyết định công nhận các thôn trên đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018.