Hội Nông dân xã Điện Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Tác giả: Anh Vũ .Ngày đăng: 10/01/2019 .Lượt xem: 263 lượt.
Sáng ngày 10/01/2019, Hội Nông dân xã Điện Hồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền đến cán bộ, hội viên những chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Hội. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Coi trọng việc giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới,; tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vận động nông dân hiến đất mở đường, di dời tường rào, cổng ngỏ,trông cây xanh,…


   Trong năm qua thực hiện các chỉ tiêu của Hội cấp trên, Hội đã hoàn thành các chỉ tiêu về hội phí, quỹ hỗ trợ cán bộ, hội viên, hạt thóc vàng…; Quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách cho 13 Tổ với 439 hộ vay với số tiền hơn 9,47 tỷ đồng để hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình; phối hợp với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam mở lớp dạy nghề sử dụng thuốc thú y cho 32 hội viên; phối hợp trung tâm kỹ thuật nông nghiệp thị xã tổ chức chuyển giao khoa học về chăn nuôi, mở các buổi hội thảo, tập huấn, bảo vệ chăm sóc cây trồng cho hơn 1.200 hội viên; phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo ngày càng đi vào chiều sâu, sát thực, nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao; phát động ra mắt mô hình chi hội nông dân “3 có – 3 nói – 3 bảo vệ” góp phần kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ ra mắt mô hình “3 không – 3 có” nhằm thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình.

Kết quả năm 2018, Hội Nông dân xã được Hội Nông dân thị xã tặng giấy khen có thành tích đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân và công tác quản lý ngồn vốn vay ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội; khen thưởng cho 02 chi hội và 3 cá nhân có thành tích trong công tác hội và phong trào hội. Hội nông dân xã khen tặng cho 03 tập thể và 03 các nhân quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác. Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng xã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân.


   Năm 2019, Hội Nông dân xã Điện Hồng tập trung tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên nông dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí Hội; chủ động, tích cực khai thác các nguồn lực để xây dựng các mô hình và tạo thêm kinh phí cho Hội hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của địa phương.