Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện Hòa và phường Điện An nhiệm kỳ 2019-2024.
Tác giả: Bá Quốc - Viết Trung .Ngày đăng: 10/01/2019 .Lượt xem: 243 lượt.
Trong 2 ngày 9 và ngày 10/01/2018, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2019- 2024 đã long trọng được khai mạc.

Đến dự Đại hội có ông Phạm Thành Nhơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã và 117 đại biểu chính thức của Đại hội.


   Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Hòa cùng với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân dân, đã đạt những kết quả khá quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống nhân dân ổn định và có bước phát triển, hộ nghèo giảm đáng kể. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, đường làng ngõ xóm được chỉnh trang, bộ mặt nông thôn ngày đổi mới, văn minh.

 Mặt trận xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” là cuộc vận động nhằm phát triển Nông thôn một cách toàn diện với nhiều mô hình, đã triển khai. Từ những kết quả đạt được đã làm thay đổi diện mạo ở từng khu dân cư.


   Tại Đại hội, các doanh nghiệp trên địa bàn xã đã trao ủng hộ xây dựng 02 ngôi nhà nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, Mặt trận xã đã khen thưởng phần thi pano ảnh chào mừng Đại hội, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019 và hiệp thương cử 37 vị Ủy viên, và 3 vị Ủy viên Thường trực, bầu đồng chí Nguyễn Di làm Chủ tịch và đồng chí Trần Quang Thắng làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 và Đoàn đại biểu gồm 7 vị dự Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn lần thứ IX.

   Cũng trong sáng ngày 9/01/2019, phường Điện An đã tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ IX. Nhằm tổng kết công tác Mặt trận 5 năm 2014-2019, triển khai chương trình hành động của Mặt trận trong 5 năm đến. Hiệp thương giới thiệu UBMTTQVN phường khóa mới. Ông Phạm Thành Nhơn – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; đại diện lãnh đạo các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các doanh nghiệp cùng 227 thành viên tiêu biểu của Mặt trận ở 12 khối phố đã đến dự.

Tổng kết trong 5 năm qua, công tác Mặt trận ở phường Điện An thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo. Phát huy quyền làm chủ tập thể, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Góp phần chính sách an sinh xã hội. Cụ thể vận động bà con nhân dân tích cực phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng các mô hình làng nghề. Từng bước tăng thu nhập và nâng cao các mặt đời sống xã hội. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, hộ khá, giàu hằng năm đều tăng. Hộ nghèo còn 79 hộ, tỷ lệ 2,09%, hộ cận nghèo 127 hộ, tỷ lệ 3,3%. Về công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng và phát huy. Ngoài ra, UBMTTQVN phường còn tổ chức phối hợp chặt chẽ với UBND,  các Hội, đoàn thể vận dụng có hiệu quả các mô hình, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Khu dân cư phòng chống tội phạm” và số mô hình khác được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực.


   Tại Đại hội, sau khi triển khai chương trình hoạt động các phong trào 5 năm đến (2019-2024), khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác Mặt trận cơ sở, UBMTTQVN phường cũng đã trao biểu trưng cho 3 hộ thuộc diện nghèo khó, 2 hộ sửa chữa nhà mỗi hộ 5 triệu đồng và 1 hộ xây dựng mới 45 triệu đồng.