Hội đồng nhân dân xã Điện Hồng và phường Điện Ngọc nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp cuối năm.
Tác giả: Anh Vũ - Bá Biện .Ngày đăng: 10/01/2019 .Lượt xem: 238 lượt.
Ngày 09/01/2019, Hội đồng nhân dân xã Điện Hồng đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khoá XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; 29 đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các ban ngành, đoàn thể, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT và đại diện cử tri 14 khu dân cư trên địa bàn toàn xã.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện UBND xã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác thu – chi ngân sách năm 2018, kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, kế hoạch giải pháp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Ban kinh tế - xã hội và ban pháp chế HĐND xã báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND xã trình tại kỳ họp; thường trực HĐND xã thông qua báo cáo tính hình hoạt động năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019 của HĐND xã; UBMTTQVN xã thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền. Các đại biểu đã được nghe UBND và các ngành chức năng trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã trước kỳ họp xung quanh một số ý kiến về các lĩnh vực đất đai, giao thông nông thôn, thủy lợi; lĩnh vực văn hóa xã hội và môi trường; an ninh trật tự trên địa bàn xã,…

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành biểu quyết, thông qua các Nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm: Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách xã năm 2019; Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội xã, quốc phòng an ninh năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh các công trình trong kế hoạch đầu tư công; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2019, phê chuẩn kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019.


   Sau một ngày làm việc, với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân xã Điện Hồng khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Cùng ngày, Hội đồng nhân dân phường Điện Ngọc khóa VII – nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7 để đánh giá thực hiện nhiệm vụ KT- XH, QP – AN năm 2018, đề ra nhiệm vụ năm 2019 và 1 số nội dung quan trọng khác. Ông Nguyễn Văn Hồng – UV.BTV Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tham dự Hội nghị.


   Năm 2018, kinh tế phường Điện Ngọc tăng trưởng khá, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, thu ngân sách vượt chỉ tiêu. Tổng giá trị đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn là 17 tỷ 708 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, phường, nhân dân đóng góp và hỗ trợ của doanh nghiệp. Giải phóng mặt bằng, xây dựng đô thị phối hợp chặt chẻ, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tài nguyên khoáng sản thực hiện tốt, nhân dân tham gia và nộp phí môi trường đạt 96%. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đều khắp, quản lý tốt các nhóm trẻ, trường mầm non tư thục trên địa bàn. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh ATTP, dân số – KHHGĐ đạt được kết quả tốt. Các đối tượng chính sách, người nghèo , cận nghèo, bảo trợ xã hội được quan tâm về nhà ở, an sinh xã hội.Hiện nay toàn phường còn 7 hộ nghèo tỉ lệ 0,14%, cận nghèo 55 hộ 1,06%, cuối năm có 4.898 hộ đạt gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa đạt 72%, 13/13 KDC văn hóa, 2/2 tuyến phố đạt tuyến phố văn minh và phường đạt phường văn minh đô thị : ANCT – TTATXH được giữ vững QP – Quân sự địa phương đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều nổ lực, công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính cải cách tạo được sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân.

Kỳ họp cũng đã được nghe báo cáo thu, chi ngân sách năm 2018, dự kiến thu, chi năm 2019. Ban KT-XH HĐND phường báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND phường trình tại kỳ họp. UBMT phường báo cáo công tác xây dựng chính quyền và những kiến nghị. UBND phường thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử bổ sung vào chức vụ thành viên UBND phường Điện Ngọc khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND phường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do UBND bầu.

Các đại biểu HĐND, đại biểu tham dự kỳ họp đã tham gia thảo luận, phản ảnh, đề xuất những vấn đề lớn mà đại biểu và bà con cử tri quan tâm. UBND phường, HĐND phường đã trao đổi, giải trình các ý kiến nêu ra và kỳ họp đã thông qua dự thảo các Nghị quyết được đại biểu tán thành cao.