Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 09/01/2019 .Lượt xem: 835 lượt.
Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Tải về: ND 159 2018 CP ve quan-ly-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-cang-bien.pdf