Thị xã Điện Bàn tổ chức chào cờ đầu năm 2019
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 02/01/2019 .Lượt xem: 405 lượt.
Sáng ngày 02/01/2019, trong không khí hân hoan phấn khởi của đầu năm mới 2019, tại Quảng trường thị xã, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn đã tổ chức trọng thể Lễ chào cờ đầu năm.

Đại biểu Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể và lực lượng vũ trang thị xã tham dự lễ.

           

   Sau phần nghi thức chào cờ, ông Đặng Hữu Lên - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã điểm lại những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã Điện Bàn đã đạt được trong năm 2018. Qua đó, nhấn mạnh một số chỉ tiêu cơ bản cần thực hiện trong năm 2019, đó là: tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội, ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới, phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể thị xã cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ năm 2019; UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân theo kế hoạch; HĐNV Quân sự thị xã chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để tổ chức lễ giao nhận quân 2019; tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 của BCH trung ương Đảng khóa XII gắn với việc học tập chuyên đề về những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ chính trị cho cán bộ Đảng viên, hội đoàn thể và nhân dân trong thị xã…