Ủy Ban nhân dân thị xã Điện Bàn sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.
Tác giả: Thanh Tâm .Ngày đăng: 29/12/2018 .Lượt xem: 2321 lượt.
Sáng ngày 27/12, tại Nhà văn hóa thôn Phú Tây, xã Điện Quang, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Đình Lợi – Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam; đồng chí Phan Minh Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy và lãnh đạo các xã, phường, các khu dân cư xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thị xã.


   Hội nghị đã đánh giá những kết quả mà chương trình đã đạt được trong 3 năm qua đó là bộ mặt nông thôn các xã đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng tăng lên. Các mô hình sản xuất mới được hình thành, mô hình sản xuất hiệu quả tiếp tục được duy trì và nhân rộng, kết cấu hạ tầng thiết yếu đang tiếp tục được đầu tư; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, ý tế, môi trường có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh trật tự xã hội cơ bản được giữ vừng. Chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới được nâng cao rõ rệt. Từ năm 2015, 13/13 xã của thị xã Điện Bàn đã đạt chuẩn xã Nông thôn mới, thị xã đạt chuẩn thị xã nông thôn mới. Đến năm 2017, thị xã Điện Bàn triển khai xây dựng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở 10 thôn. Năm 2018, Điện Bàn tiếp tục xây dựng 23 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, qua kiểm tra, đánh giá, dự kiến có từ 15-20 thôn đạt chuẩn khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018.         

Hội nghị đã tập trung phân tích nguyên nhân những kết quả đạt được, trong đó đánh giá cao vai trò chủ thể của người dân tự nguyện góp công, góp của, vật kiến trúc, ý tưởng, tham gia giám sát thực hiện các tiêu chí đề ra với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”. Hội nghị cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện chương trình xây dựng NTM và xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019.