Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề dược tư nhân năm 2018.
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 17/12/2018 .Lượt xem: 637 lượt.
Ngày 15/12/2018, Phòng Y tế thị xã phối hợp với Phòng Quản lí hành nghề y tế tư nhân và Bảo hiểm y tế (Sở Y tế Quảng Nam) đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề dược tư nhân năm 2018 cho gần 150 đại biểu đại diện các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn thị xã.

   Tham dự buổi tập huấn có ông Nguyễn Ngọc Đoan - Chuyên viên Phòng Quảng lí Hành nghề y tế tư nhân (Sở Y tế); ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Trưởng phòng Y tế thị xã…


   Tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến một số nội dung của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày08/5/21017 của Thủ tưởng chính chính phủ về quy định chi tiết về một số điều thi hành Luật Dược; Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/1/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư 03/2018/TT-BYT ngày 9/2/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc Quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú...

Mục đích của lớp tập huấn nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức các quy định của pháp luật trong công tác hành nghề kinh doanh dược cho các cá nhân và tổ chức tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế, giúp người hành nghề, cơ sở hành nghề kinh doanh dược trên địa bàn hoạt động đúng quy định pháp luật.