Nội dung chi tiết

Các địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019.
Tác giả: Anh Vũ - Minh Hậu - Thị Thiện .Ngày đăng: 28/11/2018 .Lượt xem: 724 lượt. [In bài]
Sáng ngày 30/11/2018, UBND xã Điện Hồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Tham dự có đại diện Phòng Kinh tế thị xã, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Hội Làm vườn thị xã, lãnh đạo Đảng ủy – TT HĐND – UBND – UBMTTQVN xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể ở xã, đại diện các HTX Nông nghiệp, Trạm bơm Đại Lộc, Cẩm Văn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng nông dân 14 thôn trên địa bàn toàn xã.


   Năm 2018, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phúc tạp, vụ Đông Xuân chịu sự tác động của các đợt không khí lạnh gây mưa cục bộ làm chậm tiến độ sản xuất; vụ Hè Thu thời tiết nắng nóng kéo dài làm các trạm vận hành khó khăn, rầy nâu - rầy lưng trắng phát sinh gây hại mạnh cuối vụ trên một số diện tích. Trước tình hình khó khăn đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của UBND xã, sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành cùng với sự nỗ lực vượt khó của bà con nông dân chủ động và quyết liệt trong công tác phòng chống thiên tai, dịch hại, đồng thời duy trì và tăng cường chế độ thâm canh nên ngành nông nghiệp của địa phương năm 2018 đã hoàn thành các mực tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2018 đạt 164,75 tỷ đồng, tăng 5,87% so với năm 2017. Trong đó tổng sản lượng lương thực có hạt 10.280 vượt 80 tấn so với kế hoạch năm. Trong đó sản lượng cây lúa cả năm là 8.540 tấn đạt 101,67% kế hoạch năm; ngành nông nghiệp chiếm 30,41% giá trị toàn nền kinh tế của xã. Tổng đàn gia súc nhìn chung tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, giá thịt lợn hơi tăng nên các hộ chăn nuôi có xu hướng tăng đàn để bán vào dịp cuối năm. Đàn gia cầm phát triển ổn định, người chăn nuôi có lãi nên đầu tư và mở rộng quy mô hơn. Công tác tiêm phòng theo định kỳ đúng thời gian quy định đã mang lại những hiệu quả nhất định trong việc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gian cầm.


    Công tác khuyến nông có những chuyển biến tích cực; mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc phòng trừ dịch bệnh cây trồng, mở lớp dạy nghề chăn nuôi thú y, xây dựng cánh đồng lớn chuyên sản xuất lúa giống với diện tích hơn 95ha tại HTXNN Điện Hồng 2. Bên cạnh những kết quả đạt được ngành nông nghiệp xã vẫn còn tồn tại những hạn chế làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất như việc bố trí khoanh vùng sản xuất còn manh mún, trên cánh đồng lúa còn xảy ra tình trạng da beo; việc vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi chưa được ý thức cao, các đơn vị HTXNN chưa phát huy hết vai trò là bà đỡ cho nông dân, …

Kế hoạch năm 2019, ngành nông nghiệp xã chú trọng tập trung chỉ đạo tốt công tác xuống giống, điều hành nước và diệt trừ các tác nhân gây hại đối với cây trồng, con vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 và trước mắt là vụ Đông Xuân 2018 – 2019 đạt thắng lợi.

Ngày 28/11/2018, UBND phường Điện Nam Bắc cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019.

   Từ đầu năm 2018, Đảng ủy, UBND phường Điện Nam Bắc đã chỉ đạo các ngành chức năng, thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018 nhưng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vụ đông xuân thời tiết mưa kéo dài ngày làm cho hư giống phải sạ lại nhiều lần, vụ Hè Thu nắng hạn kéo dài… gây khó khăn cho sản xuất. Nên các chỉ tiêu cơ bản đều đạt không cao kế hoạch đề ra. Cơ cấu cây trồng nông nghiệp chuyển dịch đúng theo hướng chỉ đạo; việc bố trí cây trồng hợp lý, tỷ lệ sử dụng giống mới đạt cao, đã góp phần tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị sản xuất như: diện tích trồng ngô, trồng đậu, năng xuất lúa… tăng so với cùng kỳ; tổng đàn trâu, bò, lợn, dê tăng nhanh. Trong năm đã xây dựng được 1km mương nội đồng, 1,65km bê tông đường nội đồng và cãi tạo chỉnh trang 12,5 ha tại cánh đồng Thủy Châu đưa vào sản xuất. Các công trình thủy lợi được đầu tư sửa chữa, nâng cấp đã chủ động trong việc tưới tiêu phục vụ sản xuất.


   Toàn phường có tổng diện tích gieo trồng 294,6ha, tổng sản lượng có hạt 1.593,40 tấn đạt 100.1%. Trong đó diện tích lúa năng xuất đạt 1.533,4 tấn; ngô 60 tấn; các loại cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày khác diện tích gieo trồng đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Phong trào chăn nuôi trong phường vẫn được duy trì, tổng đàn trâu 5 con, bò 77 con, đàn lợn 500 con và đàn gia cầm 12500 - 15000con. Công tác tiêm phòng được chú trọng, tình hình dịch bệnh tương đối ổn định.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ở cơ sở, nhiều lúc, nhiều nơi còn chủ quan, việc dự tính, dự báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ dịch bệnh chưa quyết liệt, còn có tư tưởng ỷ lại. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả chưa cao; việc chuyển giao ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; một số bộ phận nông dân vẫn còn gĩư tập quán canh tác cũ, điều kiện đầu tư thâm canh còn hạn chế, hoặc chưa mạnh dạn ápdụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, nên hiệu quả sản xuất chưa cao.

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2019, UBND phường yêu cầu: phân công cán bộ phường theo dõi, chỉ đạo cho từng khối; ban nông nghiệp chuẩn bị cung ứng kịp thời giống, vật tư, phân bón... phục vụ sản xuất; chủ động theo dõi, dự báo, phòng ngừa sâu bệnh; có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể gây ra. Theo kế hoạch năm 2019 phường  Điện Nam Bắc phấn đấu đưa tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm từ 2,5 đến 3%.

Trước đó, vào sáng ngày 27/11/2018, UBND xã Điện Tiến đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019.

   Năm 2018, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, bất thường. Đầu vụ Đông Xuân 2017-2018 có nhiều đợt không khí lạnh gây mưa vừa  mưa to, nhiệt độ xuống thấp và kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ gieo sạ và sinh trưởng của các loại cây trồng. Vụ Hè Thu đầu vụ có nắng nóng đã làm phát sinh cỏ dại, đến giai đoạn lúa đẻ nhánh có mưa xen kẻ đã làm phát sinh rầy nâu - rầy lưng trắng, gây khó khăn cho công tác phòng trừ sâu bệnh và lúa trổ bị lem lép hạt gây sụt giảm năng suất vụ Hè Thu. Trong chăn nuôi giá cả thị trường biến động, giá thấp nên khó khăn trong việc đầu tư phát triển tổng đàn.

Tuy nhiên được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương, cùng với sự nỗ lực vượt khó của bà con nông dân nên ngành nông nghiệp của địa phương năm 2018  đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Giá trị nông lâm, ngư nghiệp ước đạt: 74,06 tỷ đồng/ 74,03 tỷ đồng đạt 100,04% KH năm và tăng 2,64% so với năm 2017 (KH tăng từ 2%-3%).


   Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng: 1.214 ha/1.214 ha đạt 100%KH. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 4676,26 tấn/4500 tấn, đạt 103,92 % kế hoạch giao. Năng suất lúa cả năm đạt 55,15 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so với năm 2017; Sản lượng 4337,36 tấn, tăng 55,95 tấn so với năm 2017.

Về chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi phát triển, có xu hướng tăng so với năm 2017. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ nên trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn gia súc 8.937 con, tăng 1.714 con so với năm 2017; Tổng đàn gia cầm 47.860 con, tăng 6.535 con so với năm 2017. Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin LMLM trên đàn trâu bò đạt 72%; Vắc xin tam liên trên đàn lợn tiêm đạt 75,1%; công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng được thực hiện thường xuyên.

Năm 2018, theo kế hoạch và phương án đã được phê duyệt về cải tạo chỉnh trang đồng ruộng, dồn điền đổi thửa là 26,3 ha đã thực hiện 22 ha đạt 83,65% KH;    Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới và xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”: Đến nay, qua rà soát đánh giá theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, địa phương cơ bản giữ chuẩn được xã nông thôn mới và xây dựng một “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2018  đối với thôn 1 Châu Bí đang tiến hành lập hồ sơ minh chứng đề nghị công nhận đạt chuẩn năm 2018.

Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 gieo sạ những giống chủ lực trung, ngắn ngày như OM4900, BC 15, Thiên ưu, HT1. Để đạt năng suất, sản lượng cao, Đảng ủy xã chỉ đạo  Ban Nông nghiệp phối hợp cùng Hợp tác xã hướng dẫn bà con nông dân ra quân diệt chuột, vệ sinh đồng ruộng, thực hiện đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin trên đàn gia súc, gia cầm.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đoàn công tác Bộ NN&PTNT kiểm tra tình hình dịch tả heo Châu Phi tại TX Điện Bàn
Điện Quang- Đưa chuồng bò ra đồng
Nhanh chóng xử lý sự cố cháy Trạm biến áp tại Điện Ngọc
Tọa đàm giải pháp phát triển kinh tế Hợp tác xã
Điện lực Điện Bàn nâng cao văn hóa giao tiếp khách hàng
Điện Bàn - gấp rút thu hoạch lúa hè thu 2019
Đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa lụt 2019 và ứng phó với bão số 4 (Podul)
Điện lực Điện Bàn - 10 năm một chặng đường
Điện Bàn- Trên 2000 ha lúa hè thu đảm bảo nguồn nước tưới
UBND xã Điện Hồng, Điện Hòa, Điện Phong tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Hội thảo giống bắp nếp chất lượng cao CX 247.
Các Hợp tác xã Nông nghiệp tại phường Điện Ngọc tổ chức diệt chuột trước khi xuống giống vụ Đông Xuân 2018-2019.
Điện Nam Trung tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai công tác sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019.
Tọa đàm cựu chiến binh Điện Bàn giúp nhau làm kinh tế giỏi
Bế giảng lớp đào tạo nghề “Chế biến thịt gia súc”
Hội thảo mô hình lạc vụ Hè Thu năm 2018.
Hợp tác xã Nông nghiệp Điện An 1 tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày thành lập (28/10/1978 – 28/10/2018).
Vươn lên từ bàn tay trắng
HTX Nông nghiệp Điện Hồng II kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (05/10/1978 – 05/10/2018).
Điện Bàn, tổ chức tập huấn mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm