Thông báo số 590/TB-UBND ngày 27/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v mời thi tuyển thiết kế kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò đoạn qua thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 27/11/2018 .Lượt xem: 1019 lượt.
UBND thị xã Điện Bàn trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tuyển kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò, đoạn qua thị xã Điện Bàn với các nội dung sau:

  1. Tên hồ sơ: Thi tuyển kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò, đoạn qua thị xã Điện Bàn.

          2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: UBND thị xã Điện Bàn.

          3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

          4. Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thi tuyển:

          Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tuyển nhận miễn phí 01 bộ hồ sơ mời thi tuyển tại địa chỉ:

          - Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn,

- Số 185  Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

- Người liên hệ: Ông Đặng Hiệp Lực - Trưởng phòng - ĐT: 0906.574.850.

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ 08h00 ngày 01/12/2018 đến 16h30 ngày 31/01/2019.

6. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi: 16h00 ngày 31/01/2019.

7. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi: Phòng Quản lý đô thị Điện Bàn.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển.

Tổ chức, cá nhân có thể tải Hồ sơ mời thi tuyển và các tài liệu liên quan đăng trên Mục THÔNG BÁO của website của UBND thị xã: dienban.gov.vn

Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn xin trân trọng thông báo./.

Tải về: 590-2018-TB-UBND.signed.pdf
Hồ sơ: qd_3550_phe_duyet_quy_che__nhiem_vu__khai_toan.pdf
            qd_8118_phe_duyet_hsmtt_kien_truc_cau.pdf
            _qtiupload_qoffice_2018_traodoinoibo_11_vi_tri_cau_qua_song_co_co__co_mat_cat.jpg
            ho_so_moi_thi_tuyen_(dang_website_dien_ban).doc