ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 11 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 23/11/2018 .Lượt xem: 1376 lượt.
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 11 năm 2018

1.” Điện Bàn sắp xếp thôn, khối phốGhi nhận vướng mắc từ cơ sở” của tác giả Quốc Tuấn

http://www.baoquangnam.vn/chinh-tri/cai-cach-hanh-chinh/201811/dien-ban-sap-xep-thon-khoi-pho-ghi-nhan-vuong-mac-tu-co-so-822485/

2. “ Chợ mới và chợ cũ Phong Thử sẽ song song hoạt động” của tác giả Nguyễn Quốc

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201811/cho-moi-va-cho-cu-phong-thu-se-song-song-hoat-dong-824910/

3. “ Phát triển cụm công nghiệp: Những tín hiệu vui” của tác giả Công Tú

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201811/phat-trien-cum-cong-nghiep-nhung-tin-hieu-vui-822741/

4. “ Trồng dưa lê ở Điện Nam Trung”  của tác giả Tr. Nhan – P. Phương

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201811/trong-dua-le-o-dien-nam-trung-825145/

5. “ Lão nghệ nhân làm vườn” của tác giả Tr. Nhan – P. Phương

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201811/lao-nghe-nhan-lam-vuon-823598/

6. “ Trồng cây atiso đỏ cho thu nhập khá” của tác giả Như Trang

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201811/trong-cay-atiso-do-cho-thu-nhap-kha-822367/

7. “ Xét xử đường dây ma túy lớn nhất Điện Bàn” của tác giả Thành Công

http://www.baoquangnam.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-an-ninh-trat-tu/201811/xet-xu-duong-day-ma-tuy-lon-nhat-dien-ban-823801/