Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 11 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 23/11/2018 .Lượt xem: 1484 lượt. [In bài]
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 11 năm 2018

1.” Điện Bàn sắp xếp thôn, khối phốGhi nhận vướng mắc từ cơ sở” của tác giả Quốc Tuấn

http://www.baoquangnam.vn/chinh-tri/cai-cach-hanh-chinh/201811/dien-ban-sap-xep-thon-khoi-pho-ghi-nhan-vuong-mac-tu-co-so-822485/

2. “ Chợ mới và chợ cũ Phong Thử sẽ song song hoạt động” của tác giả Nguyễn Quốc

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201811/cho-moi-va-cho-cu-phong-thu-se-song-song-hoat-dong-824910/

3. “ Phát triển cụm công nghiệp: Những tín hiệu vui” của tác giả Công Tú

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201811/phat-trien-cum-cong-nghiep-nhung-tin-hieu-vui-822741/

4. “ Trồng dưa lê ở Điện Nam Trung”  của tác giả Tr. Nhan – P. Phương

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201811/trong-dua-le-o-dien-nam-trung-825145/

5. “ Lão nghệ nhân làm vườn” của tác giả Tr. Nhan – P. Phương

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201811/lao-nghe-nhan-lam-vuon-823598/

6. “ Trồng cây atiso đỏ cho thu nhập khá” của tác giả Như Trang

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201811/trong-cay-atiso-do-cho-thu-nhap-kha-822367/

7. “ Xét xử đường dây ma túy lớn nhất Điện Bàn” của tác giả Thành Công

http://www.baoquangnam.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-an-ninh-trat-tu/201811/xet-xu-duong-day-ma-tuy-lon-nhat-dien-ban-823801/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 07 NĂM 2018
ĐIÊMTIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 5 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 03 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 2 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 1 NĂM 2018
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm