Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 31/10/2018 .Lượt xem: 1294 lượt. [In bài]
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 10 năm 2018

1.  “Điện Bàn chiếm hơn 55% số ca sốt xuất huyết toàn tỉnh” của  tác giả Quốc Tuấn

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201810/dien-ban-chiem-hon-55-so-ca-sot-xuat-huyet-toan-tinh-821141/

2. “Đào tạo đi đôi giải quyết việc làm” của tác giả Lê Diễm

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201810/dao-tao-di-doi-giai-quyet-viec-lam-818151/

3. “Một chi đoàn năng động” của tác giả Nguyễn Quốc

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201810/mot-chi-doan-nang-dong-820431/

4. “Hợp tác xã Nông nghiệp Điện An 1 kỷ niệm 40 năm thành lập” của tác giả Ngọc Đức

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201810/hop-tac-xa-nong-nghiep-dien-an-1-ky-niem-40-nam-thanh-lap-820176/

5. “ Dạy nghề trồng hoa” của tác giả Như Trang - Hồng Hoa

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201810/day-nghe-trong-hoa-821071/

6. “ Làm giàu nhờ quật” của tác giả Văn Việt

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201810/lam-giau-nho-quat-821027/

7. “ Làm giàu từ chăn nuôi tổng hợp” của tác giả Tr. Nhan – P. Phương

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201810/lam-giau-tu-chan-nuoi-tong-hop-820188/

8. “ Làm nông ở phố”  của tác giả Quốc Tuấn

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201810/lam-nong-o-pho-818666/

9. “ Trồng hoa cúc ở Hà Đông” của tác giả Như Trang

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201810/trong-hoa-cuc-o-ha-dong-817994/

10. “ Nông dân Điện Bàn giữ nghề truyền thống” của tác giả Thái Bình

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/thuong-mai-dich-vu/201810/nong-dan-dien-ban-giu-nghe-truyen-thong-818269/

11. “ Những khu phố chưa nên hình hài” của tác giả Hữu Phúc

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201810/nhung-khu-pho-chua-nen-hinh-hai-819663/

12. “ Cần hiểu đúng về dự án BT”  của tác giả Hữu Phúc

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201810/can-hieu-dung-ve-du-an-bt-816792/

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 07 NĂM 2018
ĐIÊMTIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 5 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 03 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 2 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 1 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 10 NĂM 2017
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm