ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 28/09/2018 .Lượt xem: 1312 lượt.
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 09 năm 2018

1. “Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu” của tác giả Khánh Linh

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201809/ky-niem-60-nam-thanh-lap-truong-thpt-nguyen-duy-hieu-812065/

2. “Dáng vóc một ngôi trường” của tác giả Vĩnh Lộc

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201808/ky-niem-60-nam-thanh-lap-truong-thpt-nguyen-duy-hieu-dang-voc-mot-ngoi-truong-811888/

3. “Điện Bàn: Tiếp nhận 419 đơn vị máu” của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201809/dien-ban-tiep-nhan-419-don-vi-mau-813496/

4. “ Tuổi trẻ Điện Bàn xây dựng công trình thanh niên” của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201808/tuoi-tre-dien-ban-xay-dung-cong-trinh-thanh-nien-810437/

5. “ Nông sản trái vụ cho thu nhập cao” của tác giả Châu Tấn

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201809/nong-san-trai-vu-cho-thu-nhap-cao-814485/

6. “ Phố chợ Điện Dương – điểm nhấn cho vùng biển” của tác giả Đặng Phong

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201809/pho-cho-dien-duong-diem-nhan-cho-vung-bien-813358/

7. “ Những cổ vật Chăm độc đáo ở làng Hạ Nông” của tác giả Lê Thí

http://www.baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201809/nhung-co-vat-cham-doc-dao-o-lang-ha-nong-816333/

8. “ Điện Bàn bảo tồn lễ hội văn hóa”  của tác giả Vĩnh Lộc

http://www.baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201809/dien-ban-bao-ton-le-hoi-van-hoa-814478/