Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 28/09/2018 .Lượt xem: 1458 lượt. [In bài]
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 09 năm 2018

1. “Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu” của tác giả Khánh Linh

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201809/ky-niem-60-nam-thanh-lap-truong-thpt-nguyen-duy-hieu-812065/

2. “Dáng vóc một ngôi trường” của tác giả Vĩnh Lộc

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201808/ky-niem-60-nam-thanh-lap-truong-thpt-nguyen-duy-hieu-dang-voc-mot-ngoi-truong-811888/

3. “Điện Bàn: Tiếp nhận 419 đơn vị máu” của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201809/dien-ban-tiep-nhan-419-don-vi-mau-813496/

4. “ Tuổi trẻ Điện Bàn xây dựng công trình thanh niên” của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201808/tuoi-tre-dien-ban-xay-dung-cong-trinh-thanh-nien-810437/

5. “ Nông sản trái vụ cho thu nhập cao” của tác giả Châu Tấn

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201809/nong-san-trai-vu-cho-thu-nhap-cao-814485/

6. “ Phố chợ Điện Dương – điểm nhấn cho vùng biển” của tác giả Đặng Phong

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201809/pho-cho-dien-duong-diem-nhan-cho-vung-bien-813358/

7. “ Những cổ vật Chăm độc đáo ở làng Hạ Nông” của tác giả Lê Thí

http://www.baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201809/nhung-co-vat-cham-doc-dao-o-lang-ha-nong-816333/

8. “ Điện Bàn bảo tồn lễ hội văn hóa”  của tác giả Vĩnh Lộc

http://www.baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201809/dien-ban-bao-ton-le-hoi-van-hoa-814478/

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 07 NĂM 2018
ĐIÊMTIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 5 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 03 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 2 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 1 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 10 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 9 NĂM 2017
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm