ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 07 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 31/07/2018 .Lượt xem: 1250 lượt.
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 07 năm 2018

1. “9 địa phương triển khai phần mềm một cửa điện tử” của tác giả Châu Nữ

http://www.baoquangnam.vn/chinh-tri/cai-cach-hanh-chinh/201807/9-dia-phuong-trien-khai-phan-mem-mot-cua-dien-tu-805615/

2. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn thảm khốc tại Điện Bàn” của  Nhóm PV online Báo Quảng Nam

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/201807/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-yeu-cau-khan-truong-dieu-tra-vu-tai-nan-tham-khoc-tai-dien-ban-806704/

3, “Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Điện Bàn13 người tử vong (clip)” của  Nhóm PV online BÁO QUẢNG NAM

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/201807/tai-nan-dac-biet-nghiem-trong-o-dien-ban-13-nguoi-tu-vong-clip-806659/

4. “Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệpTheo hướng mở và linh hoạt (bài cuối)”của tác giả Diễm Lệ

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201807/sap-xep-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-theo-huong-mo-va-linh-hoat-bai-cuoi-804781/

5. “Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ” nhóm tác giả

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201807/nhieu-hoat-dong-den-on-dap-nghia-cua-tuoi-tre-806285/

6. “ Ngày hội hướng thiện của tuổi trẻ Điện Bàn” của tác giả Trần Quôc Vương

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201807/ngay-hoi-huong-thien-cua-tuoi-tre-dien-ban-803687/

7. “Hội trại "Tuổi trẻ Điện Bàn với biển đảo quê hương"của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201807/hoi-trai-tuoi-tre-dien-ban-voi-bien-dao-que-huong-803659/