Nội dung chi tiết

ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 07 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 31/07/2018 .Lượt xem: 1438 lượt. [In bài]
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 07 năm 2018

1. “9 địa phương triển khai phần mềm một cửa điện tử” của tác giả Châu Nữ

http://www.baoquangnam.vn/chinh-tri/cai-cach-hanh-chinh/201807/9-dia-phuong-trien-khai-phan-mem-mot-cua-dien-tu-805615/

2. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn thảm khốc tại Điện Bàn” của  Nhóm PV online Báo Quảng Nam

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/201807/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-yeu-cau-khan-truong-dieu-tra-vu-tai-nan-tham-khoc-tai-dien-ban-806704/

3, “Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Điện Bàn13 người tử vong (clip)” của  Nhóm PV online BÁO QUẢNG NAM

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/201807/tai-nan-dac-biet-nghiem-trong-o-dien-ban-13-nguoi-tu-vong-clip-806659/

4. “Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệpTheo hướng mở và linh hoạt (bài cuối)”của tác giả Diễm Lệ

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201807/sap-xep-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-theo-huong-mo-va-linh-hoat-bai-cuoi-804781/

5. “Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ” nhóm tác giả

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201807/nhieu-hoat-dong-den-on-dap-nghia-cua-tuoi-tre-806285/

6. “ Ngày hội hướng thiện của tuổi trẻ Điện Bàn” của tác giả Trần Quôc Vương

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201807/ngay-hoi-huong-thien-cua-tuoi-tre-dien-ban-803687/

7. “Hội trại "Tuổi trẻ Điện Bàn với biển đảo quê hương"của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201807/hoi-trai-tuoi-tre-dien-ban-voi-bien-dao-que-huong-803659/

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIÊMTIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 5 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 03 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 2 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 1 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 10 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 9 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 8 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 7 NĂM 2017
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm