ĐIÊMTIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 29/06/2018 .Lượt xem: 1127 lượt.
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 06 năm 2018

1. “Điện Bàn tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ” của tác giả Quốc Vương

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201806/dien-ban-to-chuc-hoi-thi-ke-chuyen-ve-bac-ho-799238/

2. “ Điện Bàn phát động hoạt động hè năm 2018” của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201806/dien-ban-phat-dong-hoat-dong-he-nam-2018-798387/

3. “ Tuổi trẻ Điện Bàn ra quân làm đẹp môi trường biển” của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201806/tuoi-tre-dien-ban-ra-quan-lam-dep-moi-truong-bien-798379/

4. “ Cầu qua sông Vĩnh Điện và đường dẫn: Thúc đẩy phát triển đô thị Điện Bàn” của tác giả Công Tú

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201806/cau-qua-song-vinh-dien-va-duong-dan-thuc-day-phat-trien-do-thi-dien-ban-798131/