Nội dung chi tiết

ĐIÊMTIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 29/06/2018 .Lượt xem: 1093 lượt. [In bài]
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 06 năm 2018

1. “Điện Bàn tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ” của tác giả Quốc Vương

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201806/dien-ban-to-chuc-hoi-thi-ke-chuyen-ve-bac-ho-799238/

2. “ Điện Bàn phát động hoạt động hè năm 2018” của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201806/dien-ban-phat-dong-hoat-dong-he-nam-2018-798387/

3. “ Tuổi trẻ Điện Bàn ra quân làm đẹp môi trường biển” của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201806/tuoi-tre-dien-ban-ra-quan-lam-dep-moi-truong-bien-798379/

4. “ Cầu qua sông Vĩnh Điện và đường dẫn: Thúc đẩy phát triển đô thị Điện Bàn” của tác giả Công Tú

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201806/cau-qua-song-vinh-dien-va-duong-dan-thuc-day-phat-trien-do-thi-dien-ban-798131/

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 11 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 01 NĂM 2019
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 5 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 03 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 2 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 1 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 10 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 9 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 8 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 7 NĂM 2017
Quy hoạch vùng chuyên canh hoa màu Gò Nổi
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm