ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 5 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 31/05/2018 .Lượt xem: 1144 lượt.
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 05 năm 2018

1. “Khám bệnh, cấp phát thuốc cho đối tượng chính sách và người nghèo” của tác giả Ngọc Đức

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201805/kham-benh-cap-phat-thuoc-cho-doi-tuong-chinh-sach-va-nguoi-ngheo-793816/

2. “Sôi nổi ngày hội thanh niên công nhân” của tác giả Diễm Lệ

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201805/soi-noi-ngay-hoi-thanh-nien-cong-nhan-795176/

3. “Tuổi trẻ trong nhà máy” của tác giả Lê Quân - Diễm Lệ

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201805/tuoi-tre-trong-nha-may-795131/

4. “Điện Bàn phát động Tháng công nhân 2018” của tác giả Ngọc Đức

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201805/dien-ban-phat-dong-thang-cong-nhan-2018-793505/

 5. “ Tủ bánh mì từ thiện tại Điện Bàn” của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201805/tu-banh-mi-tu-thien-tai-dien-ban-796388/

6. “ Phước Tuấn - thợ trẻ giỏi toàn quốc” của tác giả Văn Mến

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201805/phuoc-tuan-tho-tre-gioi-toan-quoc-795371/

7. “ Phan Phước Tuấn nhận giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc”  của tác giả Nguyễn Quốc Vương

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201805/phan-phuoc-tuan-nhan-giai-thuong-nguoi-tho-tre-gioi-toan-quoc-794639/

8. “ Điện Bàn đầu tư 12,5 tỷ đồng xây dựng hạ tầng thủy lợi” của tác giả Quốc Sự

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201805/dien-ban-dau-tu-125-ty-dong-xay-dung-ha-tang-thuy-loi-794627

9. “ Ngày 22.5, Điện Bàn tổ chức cưỡng chế và bảo vệ thi công tuyến ĐT607” của tác giả Quốc Tuấn

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201805/ngay-225-dien-ban-to-chuc-cuong-che-va-bao-ve-thi-cong-tuyen-dt607-795122/