ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 30/04/2018 .Lượt xem: 1032 lượt.
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 04 năm 2018

1. “Tuổi trẻ Điện Bàn tuyên truyền Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” của tác giả Tú Nhân

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201804/tuoi-tre-dien-ban-tuyen-truyen-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-791993/

2. “ Giao lưu các câu lạc bộ tiếng Anh dành cho học sinh khối THPT thị xã Điện Bàn” của tác giả Tú Nhân

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201804/giao-luu-cac-cau-lac-bo-tieng-anh-danh-cho-hoc-sinh-khoi-thpt-thi-xa-dien-ban-790018/