Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 03 NĂM 2018
Tác giả: Phòng Văn hóa & Thông tin .Ngày đăng: 31/03/2018 .Lượt xem: 928 lượt. [In bài]
Điểm tin báo chí về Điện Bàn tháng 03 năm 2018

1. “Tháng thanh niên 2018: Ấn tượng những công trình” của tác giả Vinh Anh

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201803/thang-thanh-nien-2018-an-tuong-nhung-cong-trinh-786437/

2. “ Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ đoàn” của tác giả A Đông – T Nhân

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201803/tap-huan-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-cho-can-bo-doan-785355/

3. “Sôi nổi các hoạt động tình nguyện” của tác giả Quốc Vương

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201803/soi-noi-cac-hoat-dong-tinh-nguyen-784603/

4. “ Bàn giao khu tập thể dục trị giá 30 triệu đồng cho nhân dân khối phố” của tác giả Anh Đông

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201803/ban-giao-khu-tap-the-duc-tri-gia-30-trieu-dong-cho-nhan-dan-khoi-pho-784504/

5. “ Hòa mình với thanh niên” của tác giả Hữu Công

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201803/hoa-minh-voi-thanh-nien-783789/

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 11 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 01 NĂM 2019
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 2 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 1 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 10 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 9 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 8 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 7 NĂM 2017
Quy hoạch vùng chuyên canh hoa màu Gò Nổi
Cẩm Sa - ngôi làng tiền hiền xứ Quảng

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm