Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 1 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 31/01/2018 .Lượt xem: 893 lượt. [In bài]
Điểm tin báo chí viết về Điện Bàn tháng 1 năm 2018

1. “Điện Bàn kiểm tra chuyên đề đối với 74 tổ chức đảng” của tác giả Ngọc Đức

http://www.baoquangnam.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/201801/dien-ban-kiem-tra-chuyen-de-doi-voi-74-to-chuc-dang-776781/

2. “Điện Bàn cung cấp 174 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3” của tác giả Quốc Tuấn

http://www.baoquangnam.vn/chinh-tri/cai-cach-hanh-chinh/201801/dien-ban-cung-cap-174-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-2-3-774938/

3. “Trung tâm Hành chính công Điện Bàn đi vào hoạt động” của tác giả Văn Mến

http://www.baoquangnam.vn/chinh-tri/cai-cach-hanh-chinh/201801/trung-tam-hanh-chinh-cong-dien-ban-di-vao-hoat-dong-774618/

4. “Khám bệnh miễn phí và trao quà cho hơn 1.000 người dân Điện Dương (Điện Bàn)” của tác giả Quôc Tuấn

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201801/kham-benh-mien-phi-va-trao-qua-cho-hon-1000-nguoi-dan-dien-duong-dien-ban-778273/

5. “ Cùng tuổi trẻ lập nghiệp” của tác giả Hữu Công

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201801/cung-tuoi-tre-lap-nghiep-775756/

6. “ Khánh thành chợ Thanh Quýt mớiTô đậm hình hài đô thị” của tác giả Trần Công Tú

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201801/khanh-thanh-cho-thanh-quyt-moi-to-dam-hinh-hai-do-thi-778890/

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 11 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 01 NĂM 2019
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 10 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 9 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 8 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 7 NĂM 2017
Quy hoạch vùng chuyên canh hoa màu Gò Nổi
Cẩm Sa - ngôi làng tiền hiền xứ Quảng
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm