Thông báo số 59 /TB-HĐND ngày 12/11/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn triệu tập dự kỳ họp thứ 08 HĐND thị xã Khoá XI (kỳ họp chuyên đề)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 12/11/2018 .Lượt xem: 2058 lượt.
Thường trực HĐND thị xã Điện Bàn quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 08 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số Đề án, Kế hoạch do UBND thị xã trình.

        - Thời gian:  Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 22/11/2018 (Thứ 5).

        - Địa điểm:  Tại Hội trường UBND thị xã.

        - Thành phần triệu tập: 40 đại biểu HĐND thị xã Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.         

Tải về: 59-2018-TB-HDND.docx