UBND thị xã Điện Bàn họp giao ban cụm 05 phường vùng Đông nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2019.
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 08/11/2018 .Lượt xem: 449 lượt.
Sáng ngày 7/11, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức họp giao ban cụm 05 phường vùng Đông nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2019. Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có ông Phan Minh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; ông Nguyễn Minh Hiếu – UV.BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Phan Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan tại thị xã; lãnh đạo của các phường vùng Đông thị xã…


   Tại cuộc họp, lãnh đạo 05 phường vùng Đông đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2018. Về cơ bản, đến thời điểm này các phường đều đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra cho năm 2018. Tuy nhiên, vẫn có nhiều vấn đề còn tồn tại cần phải tháo gỡ, cần có sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND thị xã và các ngành chuyên môn như: vấn đề quản lí đất đai, giải tỏa mặt bằng, bố trí tại định cư, cấp phép, quản lí xây dựng và tạo việc làm cho nhưng hộ dân bị giải tỏa, thu hồi đất; vấn đề ô nhiễm môi trường do đây là vùng có khu công nghiệp và nhiều dự án được đầu tư; vấn đề về sự gia tăng dân số cơ học nên nhu cầu học tập tăng nhanh gây sức ép lên hệ thống trường lớp địa khu vực; các tuyến đường giao thông, đường điện, thế chế văn hóa, hệ thống truyền thanh; hệ thống thoát nước, các chợ và khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung cần phải được quan tâm đầu tư đồng bộ để đáp ứng được nhu cầu của người dân và tốc độ phát triển của vùng; cần đánh giá các dự án đầu tư tại vùng về nguồn vốn và khả năng gây ô nhiễm môi trường để không có những dự án treo và làm ảnh hưởng đến môi trường; tăng cường công tác quản lí an ninh trật tự tại khu vực vì đây là khu vực có tốc độ phát triển nhanh nên dễ phát sinh nhiều tệ nạn xã hội; cần có giải pháp cụ thể trong sản xuất nông nghiệp để tránh trường hợp bỏ hoang đất nông nghiệp; việc quản lí các nghĩa địa trên địa bàn cần có sự phân cấp rõ ràng.v.v..

Sau khi nghe báo cáo của các địa phương và ý kiến của các ngành chức năng, cuộc họp đã tiến hành thảo luận để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã, chủ trì cuộc họp ghi nhận những nỗ lực của các địa phương ở vùng Đông thị xã trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; đồng thời: giao cho Trung tâm Giải phóng mặt bằng phối hợp với địa phương đẩy nhanh việc bố trí đất tái định cư cho nhân dân bị giải tỏa trắng; giao Phòng Kinh tế chủ trì xây dựng đề án sử dụng đất đối với những diện tích đất đang bị bỏ hoang hiện nay; giao Phòng Quản lí đô thị xây dựng đề án về việc quản lí các nghĩa địa trên địa bàn các xã vùng Đông; giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát thực trạng trường lớp hiện nay tại vùng Đông để đề xuất việc xây dựng phòng học; Giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình rà soát các thiết chế văn hóa và thực trạng của các Đài Truyền thanh tại khu vực để có đề xuất cụ thể; 05 phường vùng Đông phối hợp chẽ với các ngành chức năng liên quan trong việc quản lí đất đai, xử lí tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng ở một số nơi, làm việc với các doanh nghiệp trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn…