Thị xã Điện Bàn xếp vị thứ hai toàn đoàn tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, năm 2017-2018.
Tác giả: Huy Chương .Ngày đăng: 02/11/2018 .Lượt xem: 607 lượt.
Tại buổi tổng kết Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, năm 2017-2018 vừa qua, thị xã Điện Bàn đã vinh dự được Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh khen tặng thành tích xếp vị thứ hai toàn đoàn.

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc “Tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018”. Ngay từ đầu tháng 07 năm 2017, Ban chỉ đạo Đại hội TDTT thị xã Điện Bàn đã thành lập Ban chuyên môn tham gia tỉnh, thành lập Ban huấn luyện từng môn, triển khai công tác chuẩn bị, trong đó công tác tuyển chọn vận động viên, tổ chức huấn luyện chu đáo.


   Đoàn thể thao Điện Bàn thành lập các đoàn gồm 20 huấn luyện viên, 230 vận động viên tham gia 14 môn thi đấu, đạt được 17 HCV, 15 HCB, 16 HCĐ và kết thúc Đại hội với tổng số điểm là 1139 điểm, xuất sắc vượt qua những đối thủ mạnh như Núi Thành, Thăng Bình, Đại Lộc, Hội An xếp vị thứ nhì toàn đoàn.

Ngoài ra, UBND thị xã Điện Bàn đã được Sở VHTT&DL đề xuất khen thưởng Bằng khen của Bộ VHTT&DL trong công tác tổ chức xuất sắc Đại hội TDTT cấp huyện, thị, thành phố tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, năm 2017.