Hội thảo mô hình lạc vụ Hè Thu năm 2018.
Tác giả: Văn Dũng .Ngày đăng: 01/11/2018 .Lượt xem: 668 lượt.
Ngày 31/10/2018, Hợp tác xã Nông nghiệp xã Điện Quang phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội thảo mô hình lạc vụ Hè Thu năm 2018.

   Năm 2018, HTX Nông nghiệp xã Điện Quang xây dựng mô hình sản xuất vụ lạc Hè Thu tại vùng đất thôn Thạnh Mỹ, định hướng phát triển lạc, giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, tạo vùng nguyên liệu để xây dựng thương hiệu dầu phụng Đất Quảng.

          Theo kết quả triển khai mô hình, năng suất tươi của giống lạc LDH01 phù hợp với điều kiện tại địa phương, năng suất cao đạt 182 kg/sào (lạc tươi) giá bán lạc tươi 14.000 đ/kg thu nhập đạt 2.548.000 đồng/sào. Thu nhập mỗi ha đạt 50.960.000 đồng.

          

   Tại buổi hội thảo đã đánh giá về kết quả tổng hợp tất cả các khâu sản xuất, vừa là mục tiêu của mô hình, đã đem lại hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường: xây dựng cánh đồng lớn chuyên canh để sản xuất hàng hóa có sự liên kết liên doanh đầu tư và bao tiêu sản phẩm, đảm bảo tính ổn định lâu dài, áp dụng quy trình kỹ thuật đồng bộ và cơ giới hóa trong khâu sản xuất, thu hoạch, giảm công lao động, nâng cao năng suất, giảm chi phí đầu vào như: giống, phân bón, giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm phân đạm giảm lượng nitrat tồn dư trong nông sản giảm ô nhiễm môi trường. Đây cũng chính là mục tiêu trong quá trình thực hiện đề án: “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” giai đoạn 2016-2020 của thị xã đề ra.