Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thị xã phổ biến chủ trương xây dựng xã An toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi.
Tác giả: Văn Dũng .Ngày đăng: 31/10/2018 .Lượt xem: 408 lượt.
Từ ngày 23/10 đến ngày 30/10/2018, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thị xã Điện Bàn đã tổ chức các lớp tập huấn để tuyên truyền, phổ biến chủ trương xây dựng xã An toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh lở mồm long móng trâu, bò cho người chăn nuôi ở 11/11 thôn trên địa bàn xã Điện Quang.

 

  Nội dung các lớp tập huấn nêu lên mục đích, lợi ích khi xây dựng xã An toàn dịch bệnh, nhiệm vụ của hộ kinh doanh thuốc thú y - thức ăn chăn nuôi, nhiệm vụ của hộ tham gia giết mổ, thu gom - buôn bán gia súc và nhiệm vụ của người chăn nuôi chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, chấp hành các quy định để bảo vệ môi trường chăn nuôi và môi trường sống, thực hiện đầy đủ cho công tác phòng, điều trị bệnh, xử lý nhanh và khống chế dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.

          

  Đây là một chủ trương lớn của thị xã Điện Bàn nhằm phát triển ngành chăn nuôi trâu bò của thị xã nói chung và của các xã: Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong nói riêng. Để xây dựng thành công xã An toàn dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu, bò rất cần sự chung tay, ủng hộ của bà con chăn nuôi và toàn thể người dân.