UBND thị xã Điện Bàn và Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2018.
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 11/10/2018 .Lượt xem: 344 lượt.
Sáng ngày 11/10, UBND thị xã Điện Bàn và Công ty Điện lực Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2018, triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến. Ông Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã và ông Phan Văn Tuấn - Phó Giám đốc Điện lực Quảng Nam đồng chủ trì Hội nghị.

 

 Qua 9 tháng đầu năm 2018, Công ty điện lực Quảng Nam đã thực hiện cung cấp điện ổn định trên điện bàn thị xã, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 205 triệu KW tăng 15% so với cùng kỳ. Ngành điện đã đầu tư xây dựng, sửa chữa 03 công trình về lưới điện trên địa bàn thị xã với kinh phí gần 16 tỉ đồng… UBND thị xã đã phối hợp tốt với Công ty Điện lực Quảng Nam trong việc tuyên truyền cho người dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; bảo vệ các công trình điện trên các tuyến đường cũng như tại các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình, nhất là an toàn lưới điện trong mùa mưa bão…

         Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian đến, nhất là đề ra những giải pháp đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão sắp đến.