Thông báo số 528/TB-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v gia hạn nộp hồ sơ thi tuyển thiết kế kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò, đoạn qua thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 09/10/2018 .Lượt xem: 1267 lượt.
UBND thị xã Điện Bàn thống nhất gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển thiết kế kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò, đoạn qua thị xã Điện Bàn đến 14h00 ngày 15/11/2018.

  Thực hiện Công văn số 5066/UBND-KTN ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về về thi tuyển kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò, đoạn qua thị xã Điện Bàn;

          Căn cứ Quyết định 3550/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt Nhiệm vụ, Quy chế, Dự toán thi tuyển kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò, đoạn qua thị xã Điện Bàn ; Quyết định số 8118/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt hồ sơ mời thi tuyển kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò, đoạn qua thị xã Điện Bàn.

          UBND thị xã Điện Bàn trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tuyển kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò, đoạn qua thị xã Điện Bàn với các nội dung sau:

          1. Tên hồ sơ: Thi tuyển kiến trúc cầu qua sông Cổ Cò, đoạn qua thị xã Điện Bàn.

          2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: UBND thị xã Điện Bàn.

          3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

          4. Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thi tuyển:

          Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tuyển nhận miễn phí 01 bộ hồ sơ mời thi tuyển tại địa chỉ:

          - Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn,

- Số 185  Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

- Người liên hệ: Ông Đặng Hiệp Lực - Trưởng phòng - ĐT: 0906.574.850.

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ 08h00 ngày 11/10/2018 đến 14h00 ngày 31/10/2018.

6. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi: 14h00 ngày 15/11/2018.

7. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi: Phòng Quản lý đô thị Điện Bàn.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển.

Xin trân trọng thông báo./.

Tải về: cv_528_gia_han_thoi_gian_nop_ho_so_thi_tuyen_cau.pdf
Hồ sơ: ho_so_moi_thi_tuyen_kien_truc_cau.doc
            qd_3550_phe_duyet_quy_che__nhiem_vu__khai_toan.pdf
    qd_8118_phe_duyet_hsmtt_kien_truc_cau.pdf
    _qtiupload_qoffice_2018_traodoinoibo_10_vi_tri_cau_qua_song_co_co_copy.jpg