Thông báo số 479 /TB-UBND ngày 02/10/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc hoãn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với ông Nguyễn Minh Tâm người thừa kế quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Thưu (đã chết) ảnh hưởng dự án Khu tái định cư hai bên trục đường chính trung tâm vào KCN Điện Nam - Điện Ngọc, tại khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 02/10/2018 .Lượt xem: 799 lượt.
Ngày 21/9/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn ban hành Thông báo 471/TB-UBND về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với ông Nguyễn Minh Tâm người thừa kế quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Thưu (đã chết) ảnh hưởng dự án Khu tái định cư hai bên trục đường chính trung tâm vào KCN Điện Nam - Điện Ngọc, tại khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn.Thời gian: Vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 03/10/2018 (Sáng thứ Tư).

   Tuy nhiên, để đảm bảo tốt các điều kiện theo quy định của pháp luật. UBND thị xã Điện Bàn thông báo tạm hoãn cưỡng chế ông Nguyễn Minh Tâm người thừa kế quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Thưu (đã chết) ảnh hưởng dự án Khu tái định cư hai bên trục đường chính trung tâm vào KCN Điện Nam - Điện Ngọc, tại khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, thời gian tổ chức cưỡng chế UBND thị xã sẽ thông báo sau.

   Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn thông báo đến các thành phần mời tham dự được rõ và dàn xếp công tác khác./.

   Tải về: 479-2018-TB-UBND.signed.pdf