Thông báo số 404/TB-UBND ngày 14/8/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 07/09/2018 .Lượt xem: 1131 lượt.
Ngày 03/8/2018, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành: Phòng Quản lý đô thị (Thường trực Ban ATGT thị xã), Đội CSGT - CA thị xã, Hội Phụ nữ, Truyền thanh - Truyền hình, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Tòa án, Viện kiểm soát và 23 thành viên Ban ATGT (vắng 03 thành viên: Phòng TC-KH, TN-MT, Ban Tuyên giáo), lãnh đạo UBND và Công an 18 xã, phường (vắng 02 xã, phường: Điện Nam Bắc, Điện Tiến).
Tải về: 404-2018-TB-UBND.signed.pdf