Công văn số 1034/SNV-CCVC ngày 11/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc học bổng thạc sĩ chính sách công.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 14/06/2018 .Lượt xem: 1733 lượt.
Theo công văn số 15/FUV-FSPPM ngày 28/5/2018 và Thông báo số 01/TB-FUV-FSPPM ngày 28/5/2018 của Trường Đại học Fulbright Việt Nam về việc tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm học 2018-2020, Sở Nội vụ thông báo thông tin học bổng nêu trên.
Tải về: 1034-snv-ccvc.pdf