Công văn số 2906/UBND-NC ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 06/06/2018 .Lượt xem: 1515 lượt.
Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 5387/BGTVT-TCCB ngày 22/5/2018 thông báo về tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 30/7/2018; thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ www.mt.gov.vn
Tải về: 2906-UBND-NC.pdf