Thông báo số 20/TB-TTHĐ ngày 28/5/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn V/v Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 06 HĐND thị xã
Tác giả: HĐND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 30/05/2018 .Lượt xem: 2612 lượt.
Để thu thập ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri đưa vào chương trình nghị sự kỳ họp thứ 06 HĐND thị xã Khoá XI, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với UBMTTQVN thị xã và các địa phương tổ chức đợt tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND thị xã.
Tải về: 20-TB-TTHD.PDF
kem TB 20-HDND.doc

Tài liệu =>  Dự kiến nội dung kỳ họp 06 (1).doc
104-2018-BC-UBND.signed.pdf
101-2018-bc-ubnd.signed.pdf
20-tb-tthd (1).pdf