Nội dung chi tiết

Điện Bàn, giao ban triển khai thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.
Tác giả: Hữu Tú .Ngày đăng: 25/05/2018 .Lượt xem: 955 lượt. [In bài]
Ngày 24/5/2018, tại phòng họp 1, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức họp giao ban nghe 3 xã Gò Nổi báo cáo tình hình triển khai thực hiện xây dựng “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu”. Đ/c Phan Minh Dũng – UV.BTV Thị ủy, PCT UBND thị xã đã tham dự và chủ trì giao ban. Đ/c Nguyễn Thị Xuân - UV.BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã cùng các đ/c trong Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thị xã Điện Bàn và lãnh đạo các ngành, cùng lãnh đạo 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong tham dự giao ban.

Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Đức Chơi – Trưởng phòng Kinh tế, Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thị xã Điện Bàn đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả triển khai xây dựng “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” của 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong theo Thông báo số 448/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về các xã phấn đấu đạt chuẩn “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, báo cáo nêu rõ kết quả rà soát đánh giá các tiêu chí xây dựng “Xã Nông thôn mới” theo quyết định 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về tiêu chí xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 thì xã Điện Quang đạt 19/19/ tiêu chí, xã Điện Trung đạt 18/19 tiêu chí (tiêu chí số 13 không đạt), xã Điện Phong 17/19 tiêu chí (tiêu chí 6, 15 không đạt). Cùng với đó theo kết quả rà soát tiêu chí đánh giá “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” theo quyết định 1808/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam thì xã Điện Quang đạt 5/11 tiêu chí, Điện Trung 8/11 tiêu chí và Điện Phong 2/11 tiêu chí.


 Tại Hội nghị giao ban, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo việc triển khai thực hiện việc xây dựng các tiêu chí “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” và nêu những bất cập trong việc triển khai thực hiện, như vấn đề tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập và giao thông…

Kết luận buổi giao ban, đ/c Phan Minh Dũng – PCT UBND thị xã yêu cầu: 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng các tiêu chí “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” theo lộ trình đã đề ra, cần tập trung nắm chắc các quy định, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu phải thực chất, không chạy theo thành tích; xem việc xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, việc xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu sẽ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo bộ mặt nông thôn mới xanh – sạch – đẹp, môi trường trong lành và xây dựng địa phương thành nơi đáng sống. Cùng với đó việc đạt các tiêu chí trong việc xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu cũng sẽ đạt được kết quả quan trọng trong công tác chỉ đạo theo thông báo 448/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về các xã phấn đấu đạt chuẩn “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2017 – 2020.

Cũng tại phiên giao ban, đ/c Phan Minh Dũng cũng đã đề ra 4 giải pháp mà thời gian đến địa phương 3 xã Gò Nổi, các ngành cùng tập trung, đó là: Phát huy sự lãnh đạo của cấp ủy, nhất là vai trò của người đứng đầu; cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo vị thế cho nhân dân phát huy vai trò chủ thể; 3 địa phương cần xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết cụ thể để đến năm 2019 xã Điện Quang đạt 11/11 tiêu chí, xã Điện Trung, Điện Phong đạt trong năm 2020; Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các nguồn lực, biết cách lồng ghép các chương trình, đề án để đầu tư đạt kết quả cao nhất.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đoàn thẩm định Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thị xã làm việc tại xã Điện Quang.
Ủy Ban nhân dân thị xã Điện Bàn sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.
Thôn Phú Tây - Khởi sắc Nông thôn mới kiểu mẫu.
Tuổi trẻ xã Điện Thọ chung tay xây dựng nông thôn mới.
Đoàn xã Điện Quang tổ chức Lễ phát động xây dựng Chi đoàn Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.
Đột phá trong xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị Điện Bàn
UBND thị xã Điện Bàn tổ chức họp giao ban tình hình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” đến tháng 6 năm 2018.
Các tin cũ hơn:
Điện Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2017.
Điện Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2017.
Lễ công bố thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2017.
Điện Thọ tổ chức Lễ công bố “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thôn Đông Hòa.
Lễ công bố thôn Xuân Diệm, xã Điện Tiến đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017.
Vai trò của Đảng trong công tác xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Điện Quang.
Lễ công bố thôn Giáo Ái Nam, xã Điện Hồng đạt chuẩn “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2017.
Lễ công bố thôn Đông Hồ, xã Điện Hòa đạt chuẩn “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2017.
Lễ Công bố thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2017.
Lễ công bố thôn Bến Đền Tây, xã Điện Quang đạt chuẩn “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2017.
    
1   2   3   4   5  
    

Thông báo

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn về ban hành bảng chi tiết vị trí nhóm đất nông nghiệp thời kỳ 2015 -2019 của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện Bàn (nay là thị xã).
Thông báo số 661/TB-UBND ngày 24/12/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
Thông báo số 130/TB-PTQĐ ngày 17/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ngõ ông Sâm), xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 129/TB-PTQĐ ngày 14/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 162, tờ bản đồ địa chính số 13, thôn An Hà, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn triệu tập tham dự kỳ họp thứ 09 HĐND thị xã Điện Bàn Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo số 590/TB-UBND ngày 27/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v mời thi tuyển thiết kế kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò đoạn qua thị xã Điện Bàn.
Thông báo số 575/TB-UBND ngày 19/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc công khai lấy ý kiến của tổ chức, công dân về Danh mục công trình, dự án dự kiến đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thị xã.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm